STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
przy Oddziale
CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie


GŁÓWNA

CZWARTKI
CHIRURGICZNE


DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA


SPOTKANIA
2010/11
2009/10
2007/08
2006/07
2005/06

KONTAKT

2008 / 2009

25.05.2009, dr n. med. T. Mularczyk
Chirurgia ogólna: Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
1. Michał Dąbrowski: postępowanie w przypadku perforacji
Podsumowanie działalności Koła w roku akademickim 2008/09
Wybór zarządu Koła na rok akademicki 2009/10


29.04.2009, lek med. D. Szewczyk
Chirurgia ogólna: Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
1. K. Halama: patogeneza choroby wrzodowej
2. A. Surowiecka: rozpoznawanie i leczenie choroby wrzodowej
3. M. Cielica: powikłania choroby wrzodowej
4. K. Białecka: postępowanie w przypadku krwawienia z wrzodu

06.04.2009, dr n. med. T. Mularczyk
Chirurgia naczyniowa: Zwężenie tętnicy szyjnej
1. E. Kozyra: przyczyny, objawy, badanie dodatkowe
2. M. Litiwniuk: kwalifikacja do leczenia (wskazania, przeciwwskazania), ocena ryzyka okołooperacyjnego
3. M. Nowak: przegląd metod leczniczych
4. K. Wiśniewski: powikłania i wyniki leczenia z użyciem poszczególnych metod
5. M. Klukowski: Fogarty-młody wynalzca

16.03.2009, dr n. med. T. Mularczyk
Chirurgia ogólna: Niedrożność jelit
1. M. Klukowski: Anatomia jelit
2. Z. Dziedzic: Patogeneza, podział, definicje
3. K. Białecka: Diagnostyka: objawy, badania dodatkowe, diagnostyka różnicowa
4. K. Kocznur: Przegląd metod leczniczych

16.02.09, dr n. med. T. Mularczyk
Chirurgia ogólna:
1. M. Baranowska: Odma opłucnowa

07.01.09, lek. med. Dariusz Szewczyk
Podstawy chirurgii onkologicznej:
1. N. Tomaszewska: Zarys patogenezy i patomorfologii nowotworów
2. J. Zabłocki: Czynniki ryzyka choroby nowotworowej
3. S. Poletajew: Stopień zaawansowania choroby nowotworowej
4. M. Walędziak: Operacje onkologiczne
5. A. Surowiecka: Leczenie uzupełniające

8.12.08, dr n. med. Tadeusz Mularczyk
Obchód

21.11.08, lek. med. Dariusz Szewczyk
Warsztaty chirurgiczne:
1. K. Białecka: Podstawy instrumentrium chirurgicznego, szycie chirurgiczne, węzły chirurgiczne

13.11.08, lek. med. Jacek Majchrzak
Chirurgia ogólna: Kamica pęcherzyka żółciowego
1. K. Wiśniewski: Patogeneza i patofizjologia kamicy żółciowej
2. M. Skalik: Diagnostyka i różnicowanie kamicy żółciowej
3. J. Zając: Leczenie chirurgiczne kamicy żółciowej
4. S. Poletajew: Bezobjawowa kamica pęcherzyka żółciowego

29.10.08, dr n. med. Tadeusz Mularczyk
Chirurgia ogólna: Krwawienie z przewodu pokarmowego
1. A. Stępień: Diagnostyka i różnicowanie krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego
2. M. Wleklik: Diagnostyka i różnicowanie krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
3. A. Pasternak: Prezentacja przypadku klinicznego

14.10.08, prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz, lek. med. Władysław Wiśniewski, lek. med. Dariusz Szewczyk
Inauguracja pracy w roku 2008/2009