STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
przy Oddziale
CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie


GŁÓWNA

CZWARTKI
CHIRURGICZNE


DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA


SPOTKANIA

KONTAKT

Owsica i ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

Sławomir Poletajew, Michał Suty, Anna Janiszewska, Tomasz Makos
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Opiekun pracy: lek. med. Janusz Sura
Opiekun Koła: dr n. med. Tadeusz Mularczyk
Ordynator Oddziału: doc. dr hab. n. med. Waldemar KostewiczWstęp. Owsiki niezwykle rzadko zasiedlają wyrostek robaczkowy - takie umiejscowienie tej parazytozy stwierdza się jedynie w ok. 1,3% przypadków owsic. Jednocześnie owsiki są jednym z czynników mogących wywoływać objawy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego (OZWR).

Cel. Celem pracy jest ustalenie częstości umiejscowienia owsicy w wyrostkach robaczkowych usuniętych z powodu podejrzenia OZWR na przestrzeni ostatnich 50 lat oraz ocena wpływu tej choroby na rozwój OZWR.

Materiał i metoda. Analizie retrospektywnej poddano historie chorób 1652 chorych, operowanych z powodu podejrzenia OZWR w latach 1960-2007 w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie (897 kobiet, 755 mężczyzn, średni wiek 34 lata).
Oceniano częstość występowania owsików w świetle usuniętych wyrostków robaczkowych, predyspozycje płci i wieku oraz charakter procesu zapalnego. Uzyskane wyniki porównano z danymi Państwowego Zakładu Higieny oraz Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącymi częstości występowania OZWR w województwie mazowieckim (d. warszawskim).

Wyniki. Obecność owsików w świetle wyrostków robaczkowych opisywana była czterokrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn (2% vs. 0,5%), znacznie częściej u osób poniżej 20 roku życia (średni wiek 18,8 lat). Badaniem histopatologicznym najczęściej stwierdzano przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego (70%), niekiedy w okresie zaostrzenia (20%). Jedynie w 10% przypadków patomorfolog opisywał ostre zapalenie o typie ropowiczym. Częstość występowania owsików w świetle wyrostków robaczkowych w kolejnych dziesięcioleciach wynosiła kolejno:
 3% w latach 60’
 2,6% w latach 70’
 0,2% w latach 80’
 1,7% w latach 90’
 0,3% w latach 2000-07
Częstość OZWR na Mazowszu w latach 70’ wynosiła 0,088%, zaś w roku 2005 0,083%.

Wnioski.
 Owsiki obserwowano znacznie częściej u chorych operowanych w latach 60’ i 70’
 Przeprowadzona analiza sugeruje, że owsiki zasiedlając wyrostek robaczkowy wywołują objawy OZWR
 Obecnie owsica wyrostka robaczkowego stwierdzana jest dziesięć razy rzadziej niż 45 lat temu
 Pomimo istotnego spadku częstości owsic wyrostka robaczkowego, częstość wykonywania apendektomii jest aktualnie podobna do tej z lat 70’PUBLIKACJA PRACY:
materiały konferencyjne III Studenckiej Jesieni Gastrologicznej.

PREZENTACJA PRACY:
III Studencka Jesień Gastrologiczna. Wrocław, 8 grudnia 2007.

NAGRODY:
I miejsce w sesji chirurgii przewodu pokarmowego