STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
przy Oddziale
CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie


GŁÓWNA

CZWARTKI
CHIRURGICZNE


DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA


SPOTKANIA

KONTAKT

Przezskórne zabiegi wewnątrznaczyniowe w leczeniu miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych
Michał Dąbrowski
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Opiekun pracy: Dr med. Krzysztof Krępski
Opiekun Koła: Doc Dr hab. med. Waldemar Kostewicz

Gdy w 1964 roku Dotter i Judkins wykonali pierwszy zabieg angioplastyki wewnątrznaczyniowej zapewne trudno było sobie wyobrazić, jak ta nowa metoda zrewolucjonizuje możliwości terapeutyczne leczenia zwężeń w układzie tętniczym w następnych dekadach. W dobie XXI wieku przezskórna angioplastyka powoli staje się złotym standardem leczenia miażdżycowego zwężenia tętnic wieńcowych, udowych, nerkowych oraz aorty.
Do najpowszechniej stosowanych zabiegów wewnątrznaczyniowych należą: przezskórna angioplastyka balonowa oraz implantacja stentu. Rzadziej wykonuje się angioplastykę dynamiczną, angioplastykę laserową.

Angioplastyka balonowa (PTA)
PTA polega na wprowadzeniu do tętnicy cewnika dwukanałowego, zakończonego balonikiem. Wypełnienie balonika (roztwór soli fizjologicznej ze środkiem cieniującym) powoduje rozszerzenie naczynia.
Obecnie do wyboru jest kilka rodzajów balonów, których zasadnicza różnica opiera się na ich średnicy oraz dopuszczalnemu ciśnieniu wewnątrz balonu podczas rozprężenia.

Implantacja stentu
Stent jest to proteza wewnątrznaczyniowa, kształtem zbliżona do walca, która mechanicznie rozszerza tętnicę i pełni rolę podtrzymującą w stosunku do śródbłonka naczynia.
Ze względu na mechanizm rozprężania stentu w świetle tętnicy, wyróżnia się dwa rodzaje stentów: samoroprężalne i rozprężane na balonie.

Angioplastyka dynamiczna
Angioplastyka dynamiczna stosowana jest gdy pokonanie zwężeń lub niedrożności prowadnikiem i cewnikiem balonowym nie jest możliwe. Zabieg polega udrożnieniu światła tętnicy przy użyciu cewników zakończonych metalowymi, obracającymi się ostrzami. Drugim etapem zabiegu jest PTA z użyciem wysokociśnieniowych cewników balonowych i ewentualne wszczepienie stentu.

Angioplastyka laserowa
Wykorzystanie lasera w leczeniu miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych polega na doprowadzeniu promienia lasera do niedrożnego odcinka tętnicy i wydrążeniu w jego świetle kanału. Drugim etapem zabiegu jest PTA z użyciem wysokociśnieniowych cewników balonowych i ewentualne wszczepienie stentu.

Główne etapy zabiegu wewnątrznaczyniowego
1. nakłucie tętnicy udowej wspólnej metodą Seldingera lub inną
2. wprowadzenie prowadnika
3. wymiana igły na zastawkę hemostatyczną
4. wprowadzenie cewnika diagnostycznego odpowiedniej średnicy pomiędzy 7F a 2F
5. angioplastyka (PTA) lub / i implantacja stentu

Rezultaty kliniczne
O sukcesie zabiegu wewnątrznaczyniowego na tętnicach kończyn dolnych mówi się wtedy gdy: choremu ustępują dolegliwości bólowe, wydłuża się dystans chromania, w obrazie USG naczyń metodą Dopplera istnieje znaczna poprawa przepływu, a wskaźnik kostkowo ramieniowy wzrasta.

Powikłania po zabiegach wewnątrznaczyniowych
Powikłania mogą dotyczyć kilku etapów zabiegu. Mogą być związane z arteriografią (krwawienia, pseudotętniak czy zakrzepica) oraz z implantacją stentu (nieprawidłowe umiejscowienie, przemieszczenie stentu, ostry zakrzep, przerost błony wewnętrznej zwężający światło naczynia).

Leczenie wewnątrznaczyniowe ze względu na małą inwazyjność, dobre wyniki jest coraz częściej stosowane w leczeniu miażdżycy tętnic kończyn dolnych. Metoda ta pozwala skrócić czas hospitalizacji i rekonwalescencji.
PREZENTACJE PRACY:
Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Anatomiczne uwarunkowania diagnostyki i leczenia miażdżycy”
Warszawa, 31 marca - 1 kwietnia 2007
http://skn.anatomia.ib.amwaw.edu.pl

PUBLIKACJA PRACY:
książka streszczeń konferencji