STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
przy Oddziale
CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie


GŁÓWNA

CZWARTKI
CHIRURGICZNE


DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA


SPOTKANIA

KONTAKT

RZADKIE CHOROBY PĘCHĘRZYKA ŻÓŁCIOWEGO

Ewa Malinowska, Zuzanna Dziedzic, Sławomir Poletajew, Michał Suty, Joanna Samborska
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Opiekun pracy: lek. med. Władysław Wiśniewski
Opiekun Koła: dr n. med. Tadeusz Mularczyk
Ordynator Oddziału: doc. dr hab. n. med. Waldemar KostewiczWstęp. Najczęstszym wskazaniem do cholecystektomii jest przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego, którego przyczyną w większości przypadków jest kamica żółciowa. Konsekwencją przewlekłego stanu zapalnego są: wodniak, ropniak, czy martwica ściany pęcherzyka. Wystąpienie tych powikłań często jest bezpośrednią przyczyną operacji. Rzadsze choroby to: nowotwory, polipy, dysplazja pęcherzyka żółciowego, o których jednak należy wspomnieć. Często nie dają one objawów, nie ma również badań przesiewowych, pozwalających na ich wczesne wykrycie.

Cel. Celem pracy jest ustalenie częstości występowania rzadkich chorób pęcherzyka żółciowego u chorych poddawanych cholecystektomii.

Materiał i metoda. Analizie retrospektywnej poddano historie leczenia 3625 chorych (2815 kobiet oraz 810 mężczyzn, średni wiek 54,0 lata), u których wykonano cholecystektomię w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie w latach 1993-2008. Analizowano rozpoznania histopatologiczne pod kątem chorób innych niż zapalenie pęcherzyka żółciowego.

Wyniki.
Spośród 3625 rozpoznań histopatologicznych 3531 (97,41%) stanowiło zapalenie pęcherzyka żółciowego, z czego 2924 (80,6%) o typie przewlekłym. Główną przyczyną choroby była kamica żółciowa. U pacjentów tych często dochodziło do powstawania wodniaka, ropniaka, lub do martwicy ściany pęcherzyka żółciowego. 94 rozpoznania (2,59%) stanowiły rzadsze choroby. W grupie tej dominowały nowotwory (36,17%), najczęściej gruczolakorak. W 27,6% opisywano obecność polipów. Rzadziej rozpoznawano hiperplazję (8,5%), gruczolakowatość (7,4%), dysplazję (2,1%), tłuszczak (1,06%), przy czym te schorzenia najczęściej współistniały z przewlekłym zapaleniem pęcherzyka żółciowego. Zaobserwowano większą częstość występowania tych chorób u mężczyzn. Nowotwory pęcherzyka żółciowego częściej dotyczą osób po 60 r.ż ( 76,5% chorych na nowotwór), z kolei częstość występowania pozostałych chorób nie wykazuje powiązania z wiekiem pacjentów ( po 50% chorych przed i po 60r.ż).

Wnioski.
1. Najwięcej rozpoznań innych niż zapalenie pęcherzyka żółciowego stanowiły nowotwory, głównie gruczolakoraki.
2. Inne rozpoznania, jak polipy, hiperplazja, gruczolakowatość czy dysplazja najczęściej towarzyszyły przewlekłemu zapaleniu pęcherzyka żółciowego.
3. Nowotwory są częstsze u osób po 60 r.ż.(76,4% chorych z rozpoznaniem nowotworu to pacjenci powyżej 60 r.ż.), natomiast inne rzadkie rozpoznania nie wykazują korelacji z wiekiem.
4. Rzadkie choroby pęcherzyka częściej występują u mężczyzn.


PUBLIKACJA PRACY:
materiały zjazdowe konferencji

PREZENTACJA PRACY:
XIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław 11-13 kwietnia 2008