STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
przy Oddziale
CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie


GŁÓWNA

CZWARTKI
CHIRURGICZNE


DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA


SPOTKANIA

KONTAKT

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego – operacja klasyczna czy laparoskopowa?
Sławomir Poletajew1, Piotr Major2, Monika Lis1, Jakub Kwieciński2
1Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
2Studenckie Koło Naukowe II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie


Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (OZWR) należy do najczęstszych chorób wymagających leczenia operacyjnego. Pierwszy opis OZWR sporządzony przez Heistera pochodzi z 1711 roku, zaś pierwszą apendektomię wykonał Amyand w roku 1736. Udoskonalana przez dziesiątki lat technika klasyczna doczekała się alternatywy - w 1983 roku Semm zaproponował usunięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową. Mimo znakomitego rozwoju wideochirurgii, wskazania do zabiegu, jak i korzyści płynące z operacji laparoskopowej w OZWR nadal nie są jednoznacznie określone, co sprzyja dyskusji na temat wyboru techniki operacyjnej.

Cel
Celem pracy było porównanie apendektomii klasycznej i laparoskopowej.

Materiał i metoda
Analizie retrospektywnej poddano wyniki leczenia operacyjnego 111 chorych, u których wykonano zabieg klasyczny w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie ( 54 kobiety i 57 mężczyzn, średni wiek 37,8 lat) oraz 122 chorych, u których wykonano zabieg laparoskopowy w II Katedrze Chirurgii UJ CM w Krakowie (48 kobiet i 74 mężczyzn, średni wiek 35,7 lat).
Analizowano czas trwania operacji, konieczność stosowania leków przeciwbólowych w okresie pooperacyjnym, czas stosowania diety ścisłej i płynnej, liczbę i jakość powikłań, czas hospitalizacji, czas powrotu do pełnej aktywności zawodowej oraz efekt kosmetyczny ran pooperacyjnych.

Wyniki
Zabiegi klasyczne trwały krócej niż laparoskopowe (52 vs 57 minut). Chorzy po zabiegach otwartych rzadziej otrzymywali leki przeciwbólowe (67% vs 94%), natomiast dłużej stosowano u nich dietę ścisłą (1,9 vs 1,3 doby) i nieznacznie później rozpoczynano u nich żywienie pokarmami stałymi (2,8 vs 2,4 doby). Liczba powikłań miejscowych (4.5% vs 2.5%) i ogólnych (0.9% vs o.81%) przemawia na korzyść techniki laparoskopwej. Czas hospitalizacji od zabiegu operacyjnego do momentu wypisania do domu był zbliżony u obu grup (4,9 vs 4,7 doby).

Wnioski
Na podstawie przedstawionych wyników trudno bezsprzecznie uznać jeden ze sposobów usunięcia wyrostka robaczkowego za korzystniejszy dla chorych. Wybór techniki operacyjnej powinien opierać się więc głównie na umiejętnościach i doświadczeniu operatora oraz zespołu chirurgicznego.PREZENTACJE PRACY:
International Students' Conference of Medical Sciences
12th-14th April 2007, Cracow
www.stn.cm-uj.krakow.pl

I Krakowskie Sympozjum 'Ostry Dyżur'
IV Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej Towarzystwa Chirurgów Polskich
31/05 - 02/06/2007, Kraków
www.symposium.pl/ostry_dyzur

XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych AM.
11-13 kwietnia 2008, Wrocław


NAGRODY:
I nagroda Medycyny Praktycznej za pracę najlepszą metodycznie w sesji chirurgicznej Kraków 2007
II nagroda główna w sesji zabiegowej Wrocław 2008

PUBLIKACJA ABSRAKTU:
Przgląd Lekarski 2007; 64: 3, supl.1
materiały zjazdowe sympozjum