STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
przy Oddziale
CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

przy Oddziale
CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

GŁÓWNA

CZWARTKI
CHIRURGICZNE


DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA


SPOTKANIA

KONTAKT


 
 
Certyfikaty uczestnictwa w XVII Czwartku Chirurgicznym - Chirurgia plastyczna będą do odbioru u Pani Ewy Kondratowicz w Medyku na 3 piętrze od 5.11. Jakby dla kogoś zabrakło to proszę o kontakt na adres: sknchirurgia@gmail.com. Zostaną one dodrukowane na kolejny Czwartek.
 
XVIII Czwartek Chirurgiczny

Mikołajkowy wieczór można spędzić różnie. Ok. 270 studentów WUM wybrało XVIII Czwartek Chirurgiczny, który odbył się 6 grudnia 2012 r. w auli im. prof. Paszkiewicza Collegium Anatomicum WUM pod hasłem: „Wypadki komunikacyjne: urazy i lecznie”.

Gościem specjalnym, a zarazem Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński. Ponadto nad poziomem merytorycznym imprezy czuwali: prof. dr hab. n med. Waldemar Kostewicz – Opiekun Czwartków Chirurgicznych, dr n. med. Marcin Trochimczuk, dr n. med. Agnieszka Dąbkowska oraz lek. Jacek Opaliński. Podczas spotkania reprezentanci studenckich kół naukowych WUM omówili specyfikę 7 najczęstszych urazów występujących w obrębie klatki piersiowej, jamy brzusznej czy kręgosłupa, będących potencjalnym skutkiem wypadków drogowych. W prezentacjach ujęto także zasady postępowania z poszkodowanymi. Konferencję poprowadzili kol. Katarzyna Malinowska oraz kol. Mateusz Kosewski.

XVIII Czwartek Chirurgiczny otworzył prof. Waldemar Kostewicz, witając gości oraz uczestników. Następnie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Czwartków Chirurgicznych kol. Piotr Wojcieszak zwięźle przedstawił różnicę między urazem a obrażeniem, prezentując również ich klasyfikację. Kolejnym punktem programu konferencji był wykład specjalny pt.: „Wpływ konfliktów zbrojnych na rozwój chirurgii” wygłoszony przez prof. Marka Maruszyńskiego, który porwał słuchaczy w fascynującą podróż od czasów antycznych poprzez wojny napoleońskie, I i II wojnę światową, aż po wydarzenia współczesne. Doświadczenia z pola walki bardzo wiele wniosły do medycyny, min.: techniki amputacji, wykorzystanie RTG, leczenie wstrząsu. Następnie rozpoczęła się seria wystąpień studenckich. Jako pierwsza wystąpiła kol. Agata Tymińska, reprezentantka SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM – opowiedziała o urazach aorty, podkreślając wysoką skuteczność technik endowaskularnych. Również technika konkurencyjna – torakotomia, została ujęta w prezentacji oraz pokazana na krótkich filmikach. Następnie urazy płuc oraz sposoby, jak sobie z nimi radzić na miejscu zdarzenia omówił kol. Tobiasz Jarzyński z SKN Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie. Kolejną prezentację dotyczącą urazów wątroby wygłosił kol. Wiktor Płaza, członek SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Przedstawiono alternatywną klasyfikację ciężkości urazu oraz rokowania pacjenta na podstawie obserwacji operatora, podkreślono również wyższość leczenia nieoperacyjnego tam, gdzie pozwala na to stan chorego. Po krótkiej przerwie kol. Mateusz Gutowski z SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie przybliżył słuchaczom temat urazów śledziony łącznie z postępowaniem, omawiając szczegółowo metodę chirurgiczną na podstawie krótkiego filmiku. O urazach nerek, klasyfikacji, metodach terapeutycznych i statystykach dotyczących wypadków komunikacyjnych opowiedział kol. Radosław Kozaryn reprezentujący SKN przy Klinice Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej  WIM. Kolejne wystąpienie było poświęcone urazom kręgosłupa, które przybliżył kol. Filip Baszczeski, członek Ortopedycznego SKN przy Klinice Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego WUM. Ostatnia prezentacja, wygłoszona przez kol. Marka Michalaka z SKN Medycyny Sądowej przy Zakładzie Medycyny Sądowej WUM, dotyczyła możliwości odtworzenia przebiegu wypadku drogowego na podstawie obrażeń stawu kolanowego u poszkodowanych pieszych. Wystąpienie zostało zakończone zagadką, poprawnie rozwiązaną przez słuchaczy.

Po każdej prezentacji miała miejsce żywa dyskusja z udziałem studentów oraz Komitetu Naukowego.

Tradycyjnie, podczas konferencji przyznano nagrodę : „Podstawy chirurgii” pod redakcją prof. J. Szmidta ufundowaną przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna dla najlepszego wystąpienia studenckiego. Podręcznik otrzymał kol. Marek Michalak z SKN Medycyny Sądowej przy Zakładzie Medycyny Sądowej WUM za prezentację: „Obrażenia stawów kolanowych u pieszych jako element rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego”.

Następny XIX Czwartek Chirurgiczny już w marcu, do zobaczenia!

 

Dominika Cichońska

Komitet Organizacyjny Czwartków Chirurgicznych


 
XVII Czwartek Chirurgiczny

25 października  2012 r. pod hasłem przewodnim „Chirurgia plastyczna” odbył się XVII Czwartek Chirurgiczny. Sala wykładowa im. prof. Paszkiewicza Collegium Anatomicum WUM, w której miało miejsce spotkanie,  była wypełniona po brzegi – gościła ok. 350 osób! Spotkanie było wyjątkowe również pod innym względem – dokładnie 5 lat temu w tym samym miejscu odbyła się 1. konferencja z cyklu Czwartki Chirurgiczne.

Gościem specjalnym oraz Przewodniczącym Komitetu Naukowego tego wydarzenia był dr n.med. Wojciech Witkowski. Nad poziomem merytorycznym imprezy czuwali również prof. Waldemar Kostewicz – Opiekun Czwartków Chirurgicznych, dr n.med. Zygmunt Stopa, dr Adam Marian Szabela, dr Agnieszka Surowiecka, dr Sławomir Poletajew, dr Maciej Wleklik, dr Katarzyna Nawrocka.

Podczas spotkania reprezentanci studenckich kół naukowych WUM omówili szczegółowo 6 zagadnień z różnych gałęzi medycyny, które łączyło jedno – wykorzystanie osiągnięć współczesnej chirurgii plastycznej. Profesor Waldemar Kostewicz podkreślił interdyscyplinarny wymiar konferencji. Chirurgia plastyczna powiązana jest z kilkunastoma specjalnościami, m.in. z: laryngologią, urologią, ginekologią, a także psychiatrią czy seksuologią, które nie są bezpośrednio kojarzone z medycznymi dyscyplinami zabiegowymi. Dr n. med. Wojciech Witkowski w swoim wykładzie specjalnym zwrócił uwagę słuchaczy na praktyczny aspekt odpowiedzialności cywilno–prawnej w pracy lekarza chirurga plastyka oraz specyfikę relacji lekarz – pacjent w tej szczególnej dziedzinie medycyny. Udzielił również kilku cennych wskazówek, m.in. jak powinna wyglądać rzetelnie prowadzona dokumentacja medyczna.

Pierwsze wystąpienie studenckie, wygłoszone przez kol. Martę Rutkowską z SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, poświęcone było medycynie estetycznej – liftingowi twarzy. Omówiono powody starzenia się skóry, metody chirurgiczne i niechirurgiczne poprawiające wygląd skóry twarzy, co przedstawiono na licznych fotografiach, uwzględniając również trendy wśród celebrytów. Kolejna prezentacja dotyczyła rekonstrukcji nosa – temat przybliżyli kol. Piotr Oczkowski oraz kol. Michał Perkowski, reprezentanci SKN przy Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WUM oraz SKN przy Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii. Chirurgiczne aspekty rynoplastyki zostały poparte dokumentacją zdjęciową wykonaną własnoręcznie przez autorów. O replantacjach i mikrochirurgicznych rekonstrukcjach dotyczących amputowanych części kończyn w niezwykle barwnej prezentacji opowiedziała kol. Milena Duralska z SKN Chirurgicznego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM. Po krótkiej przerwie kol. Jakub Miszczyk, reprezentujący SKN przy Oddziale Klinicznym Chirurgii Plastycznej CMKP, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, przedstawił mikrochirurgiczne techniki rekonstrukcji piersi, przykłady (wykorzystanie płatów skórno – mięśniowych) opierając na materiale zdjęciowym Klinki. Wiele emocji na Sali, ze względu na tematykę, wzbudziło wystąpienie kol. Elżbiety Bumbul z SKN przy I Katedrze Ginekologii i Położnictwa WUM, która omówiła miejsce chirurgii plastycznej w ginekologii. Poruszenie wśród słuchaczy wywołała również prezentacja „Chirurgia plastyczna w urologii”, gdzie kol. Kamil Janowski oraz kol. Olga Chudobska – reprezentanci SKN Chirurgii Dziecięcej przy Katedrze i Klinice Chirurgii Dziecięcej I WL WUM przedstawili problem operacji chirurgicznych prącia.

Niemal po każdej prezentacji miała miejsce dyskusja angażująca słuchaczy oraz Komitet Naukowy konferencji.

Tradycyjnie podczas konferencji rozlosowano wśród słuchaczy spotkania talony ufundowane przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Wszyscy prelegenci otrzymali prenumeratę czasopism wydawnictwa Everth. Najlepsze studenckie wystąpienie, wygłoszone przez Milenę Duralską pt. „Replantacje i mikrochirurgiczne rekonstrukcje” uhonorowano podręcznikiem pod redakcją prof. J. Szmidta „Podstawy chirurgii” wydawnictwa Medycyna Praktyczna.

Następny XVIII Czwartek Chirurgiczny poświęcony zagadnieniom chirurgii urazowej odbędzie się już 6 grudnia 2012 r. Serdecznie zapraszamy!

 

Dominika Cichońska


 
XVI Czwartek Chirurgiczny

22. marca 2012 r. aula A Centrum Dydaktycznego WUM zgromadziła ponad 300 słuchaczy(!) na XVI edycji studenckiej konferencji „Czwartki Chirurgiczne”, której motywem przewodnim był „ostry brzuch”. Podczas spotkania studenci reprezentujący koła naukowe WUM omówili szczegółowo najczęstsze patologie jamy brzusznej i miednicy mogące skutkować obrazem klinicznym w postaci tytułowego „ostrego brzucha” - łącznie zaprezentowano 8 prac. Gościem specjalnym oraz Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Krzysztof Bielecki. Nad poziomem merytorycznym wystąpień czuwali również prof. Waldemar Kostewicz, dr n.med. Marcin Trochimczuk, dr n.med. Tomasz Guzel oraz dr n.med. Ewa Romejko.

Konferencję rozpoczął prof. Waldemar Kostewicz - opiekun „Czwartków Chirurgicznych” - krótkim wprowadzeniem definiującym główny przedmiot zainteresowania wieczoru: „ostry brzuch”, termin powszechnie używany przez chirurgów. Następnie kol. Marta Rutkowska oraz kol. Maciej Nowak powitali gości, prelegentów oraz słuchaczy, a także omówili zasady obowiązujące podczas spotkania.

Pierwsze studenckie wystąpienie wygłoszone przez kol. Marię Bedyńską, reprezentującą SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Oddziale Chirurgii Naczyniowej Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie, dotyczyło perforacji wrzodu trawiennego żołądka i dwunastnicy. W prezentacji ujęto krótki rys historyczny, epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny oraz metody postępowania. Kolejny problem: ostre choroby pęcherzyka żółciowego oraz dróg żółciowych przedstawił kol. Rafał Roszkowski z SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Każde ze schorzeń zostało scharakteryzowane w kontekście patogenezy, czynników ryzyka, objawów klinicznych, diagnostyki oraz leczenia. Następnie prezentację nt. „Ostre zapalenie trzustki” wygłosił kol. Marcin Radoch, reprezentant SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swoim wystąpieniu omówił epidemiologię, etiologię, patogenezę, objawy, przebieg, rokowanie oraz opcje terapeutyczne dotyczące tytułowego zagadnienia. Ostatnia przed przerwą prezentacja była poświęcona tematyce niedrożności mechanicznej jelita cienkiego i grubego, którą przybliżyła słuchaczom kol. Justyna Smaga z SKN przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wystąpienie obejmowało etiopatogenezę, obraz kliniczny, diagnostykę, leczenie ze zróżnicowaniem w zależności od poziomu niedrożności. Tematem następnego wystąpienia wygłoszonego przez kol. Dominikę Cichońską, reprezentantkę SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, było ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, stanowiące najczęstszą przyczynę ostrego brzucha oraz zapalenie uchyłków jelita grubego. Omówiono epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny, diagnostykę, postępowanie w każdym z przypadków. Kolejna prezentacja poświęcona była naczyniowym przyczynom „ostrego brzucha”: pęknięciu tętniaka aorty oraz niedrożności tętnicy krezkowej górnej (ostre niedokrwienie jelit). Wymienione patologie zostały scharakteryzowane w kontekście epidemiologii, etiopatogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki oraz dostępnych metod leczenia przez kol. Katarzynę Malinowską z SKN Chirurgicznego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Następnie kol. Michał Lipa, reprezentujący SKN przy II Klinice Ginekologii i Położnictwa im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, dokonał przeglądu ginekologicznych oraz urologicznych przyczyn „ostrego brzucha” z uwzględnieniem m.in. skrętu przydatków, ciąży ektopowej, pęknięcia macicy podczas porodu, kamicy u. moczowego, ZUM. Ostatnie wystąpienie wygłoszone przez kol. Alicję Przywózkę z SKN ,,Skalpel” przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie dotyczyło współczesnych poglądów na temat zapalenia otrzewnej i stanowiło podsumowanie poprzednich prezentacji. Omówiono definicję, klasyfikację, przyczyny, etiologię, objawy, diagnostykę oraz leczenie prezentowanego zagadnienia.

Po każdym z wystąpień miała miejsce żywa dyskusja, głównie z udziałem prof. Krzysztofa Bieleckiego, który komentował omawiane zagadnienia na bieżąco, dzieląc się swoim doświadczeniem. Nie zabrakło zatem praktycznych uwag, anegdot oraz dowcipów.

Po studenckiej części konkursowej, wykład specjalny wygłosił Przewodniczący Komitetu Naukowego, prof. Krzysztof Bielecki, przybliżając słuchaczom sylwetkę lekarza chirurga. Poza scharakteryzowaniem przymiotów dobrego chirurga, Pan Profesor zwrócił również uwagę na znaczenie pozazawodowych zainteresowań, jako przykład a capella wykonał utwór „What a wonderful world”, co zostało nagrodzone owacją na stojąco.

Następnie wśród publiczności rozlosowano talony na zakup pozycji wydawnictwa "Medycyna Praktyczna" oraz zaproszenia na konferencję „15. Szkoła Interny” z ramienia STN-u. Najlepsza studencka prezentacja: „Ostre zapalenie trzustki” wygłoszona przez Marcina Radocha, została uhonorowana nagrodą książkową ufundowaną przez wydawnictwo "Medycyna Praktyczna". Wszyscy prelegenci otrzymali roczną prenumeratę czasopism wydawnictwa Evereth.

Zapraszamy serdecznie na kolejny Czwartek Chirurgiczny już w przyszłym roku akademickim!

 

Dominika Cichońska


 
XV Czwartek Chirurgiczny

8. grudnia 2011 r. w auli A Centrum Dydaktycznego odbył się jubileuszowy XV Czwartek Chirurgiczny zatytułowany Choroby kanału odbytu. Gościem specjalnym, a zarazem Przewodniczącą Komitetu Naukowego tej edycji chirurgicznych studenckich konferencji była dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak. W Komitecie Naukowym zasiedli również: prof. Waldemar Kostewicz, dr n.med. Marcin Trochimczuk, dr n.med. Tomasz Guzel, dr n.med. Włodzimierz Perczyński. Jak zwykle mogliśmy liczyć na liczne grono odbiorców na konferencję przybyło ok. 150 studentów. W trakcie posiedzenia reprezentanci poszczególnych kół naukowych omówili 6 różnych zagadnień w powiązaniu z motywem przewodnim spotkania.

Konferencję rozpoczął prof. Waldemar Kostewicz opiekun Czwartków Chirurgicznych, celebrując czwartkowy jubileusz. Następnie prowadzący: kol. Milena Duralska i kol. Filip Baszczeski powitali gości, uczestników oraz słuchaczy, a także przedstawili obowiązujące zasady dotyczące prezentacji konkursowych.

Jeszcze przed wystąpieniami studenckimi, wykład otwierający pt. Różnicowanie chorób odbytu wygłosiła dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak. W swoim wystąpieniu Pani Docent przekazała podstawową wiedzę na temat schorzeń proktologicznych, podkreśliła rolę wywiadu oraz niedocenianego badania per rectum.

Kol. Paweł Maroszek reprezentujący Gastroenterologiczne Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM rozpoczął sesję studencką prezentacją: Etiologia i diagnostyka krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W swoim wystąpieniu przedstawił dane epidemiologiczne, obraz kliniczny oraz etiologię tytułowego zagadnienia oraz szerzej omówił poszczególne schorzenia, również w kontekście diagnostyki. Następna prezentacja, wygłoszona przez kol. Agatę Kruszyńską z SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM poświęcona była guzkom krwawniczym, a dokładniej chorobie hemoroidalnej, która jest jedną z najczęstszych chorób proktologicznych (może dotyczyć nawet 85% populacji!). W wystąpieniu ujęto etiologię, patogenezę, epidemiologię schorzenia oraz metody leczenia, łącznie z najnowszymi trendami. Następnie kol. Piotr Wojcieszak, reprezentujący SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, omówił problem stanów zapalnych odbytu: ropni i przetok. W swojej prezentacji przedstawił klasyfikację ropni oraz przetok, etiopatogenezę obu schorzeń, a także podkreślił rolę opieki pooperacyjnej. Kolejne studenckie wystąpienie dotyczące szczelin odbytu wygłosił Michał Janik z SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Oddziale Chirurgii Naczyniowej Szpitala Wolskiego w Warszawie. Szczegółowo przedstawił etiologię, patogenezę, epidemiologię, obraz kliniczny, diagnostykę różnicową, metody leczenia, zarówno zachowawcze, jak i chirurgiczne oraz możliwe powikłania problemu stanowiącego najczęstszą przyczynę ostrego bólu odbytu. Rak odbytu: to kolejna prezentacja XV Czwartku Chirurgicznego. Łukasz Krawiec z SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM przybliżył słuchaczom częstość występowania, zapadalność, główne czynniki ryzyka, klasyfikację, badania diagnostyczne oraz sposoby leczenia tego nowotworu, a także zwrócił uwagę jak istotne znaczenie ma wczesne wykrywanie choroby (współpraca lekarz pacjent). Ostatnie wystąpienie było poświęcone nieszczelnościom zespoleń w chirurgii raka odbytnicy. Maciej Nowacki reprezentujący SKN przy Katedrze Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Zakład Inżynierii Tkankowej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, przedstawił typologię zespoleń w chirurgii jelita grubego i odbytnicy, najczęstsze problemy, a ponadto możliwe strategie profilaktyczne. Po każdej z prezentacji studenckich miała miejsce żywa dyskusja dotycząca poruszanych zagadnień, w której udział brali zarówno uczestnicy, słuchacze, jak i członkowie Komitetu Naukowego, a zwłaszcza pani docent Kołodziejczak, która udzieliła wielu cennych, praktycznych wskazówek.

Po krótkim podsumowaniu konferencji przez prof. Waldemara Kostewicza, uhonorowano nagrodą książkową najlepszą prezentację XV Czwartku Chirurgicznego Rak odbytu wygłoszoną przez Łukasza Krawca, rozlosowano także talony ufundowane przez Medycynę Praktyczną wśród słuchaczy.

Następny Chirurgiczny Czwartek już 22 marca, tematem przewodnim będzie ostry brzuch. Do zobaczenia!


Dominika CichońskaXIV Czwartek Chirurgiczny
20.10.2011 r. po raz pierwszy w nowej lokalizacji – na auli A Centrum Dydaktycznego WUM, odbył się XIV „Czwartek Chirurgiczny” Studencka Konferencja Naukowo – Szkoleniowa poświęcona tematyce raka piersi. Spotkanie zgromadziło rekordową liczbę uczestników - pojawiło się aż 220 słuchaczy! Rekordy padały nie tylko wśród publiczności, dotyczyły także liczby wystąpień studenckich. Wygłoszono w sumie osiem prezentacji. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. n. med. Edward Topik. Pod jego nieobecność funkcję tę przejął Opiekun „Czwartków Chirurgicznych” prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz . W skład Komitetu Naukowego imprezy wchodzili również: prof. Dr hab. n. med. Maciej Skórski, dr n. med. Włodzimierz Perczyński, dr n. med. Ewa Romejko oraz lek. Sławomir Poletajew. Konferencję otworzył prof. Waldemar Kostwiecz. Po przywitaniu gości, prowadzący, kol. Dominika Cichońska i kol. Mariusz Dębski, krótko omówili „czwartkowe” zasady. Pozostała część wieczoru należała do prelegentów. Jako pierwsza wystąpiła kol. Monika Sapuła, reprezentująca SKN przy Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa WUM, omawiając dane epidemiologiczne oraz czynniki ryzyka dotyczące raka piersi, poczynając od płci, wieku, genów, stylu życia. W prezentacji ujęto także instruktaż samobadania piersi, poruszono temat badań przesiewowych. Kolejne wystąpienie, wygłoszone przez kol. Alicję Przywózkę z SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego, było poświęcone diagnostyce raka piersi: rodzajom biopsji, badaniom laboratoryjnym oraz genetycznym (mutacje BRCA1, BRCA2, HER-2/neu) umożliwiającym postawienie rozpoznania, ocenę stadium zaawansowania nowotworu, ustalenie rokowania oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia na tej podstawie. Przedstawiono także spektrum objawów klinicznych występujących u pacjentek z zastrzeżeniem, że we wczesnym okresie choroby mogą być one słabo wyrażone bądź nieobecne. Następnie kol. Maciej Środa przybliżył zagadnienia związane z diagnostyką obrazową, charakteryzując wady i zalety oraz użyteczność w zależności od obecnej zmiany w piersi dostępnych technik (mammografii, sonomammografii, MRI). Podkreślono również praktyczne znaczenie skali BI-RADS stosowanej przez grono specjalistów zajmujących się nieprawidłowościami dotyczącymi sutka. Kolejna prezentacja, poświęcona zagadnieniu patomorfologii najczęstszych guzów piersi, została wygłoszona przez kol. Annę Janiszewską z SKN Patologii Chirurgicznej przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury WUM. Poza szczegółowym omówieniem zmian spotykanych u pacjentek na podstawie obrazów mikroskopowych nowotworów piersi, przedstawiono skalę TNM umożliwiającą określenie rokowania u pacjentek z rozpoznaną zmianą piersi. Zasady chirurgicznego leczenia raka piersi przedstawiła kol. Natalia Wrzesińska, reprezentująca SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej WUM. W swojej pracy ujęła metodę doszczętnego odjęcia piersi, leczenie oszczędzające pierś (BCT), możliwe powikłania dotyczące zabiegów, rehabilitację, postępowanie w przypadku raka sutka u mężczyzn oraz profilaktyczną mastektomię. O metodzie leczenia raka piersi w przypadku rozsianego procesu nowotworowego bądź uzupełniania leczenia chirurgicznego w postaci radio – i chemioterapii oraz hormonalnej terapii celowanej opowiedział kol. Piotr Łącki z SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego. Godne uwagi było znaczne polepszenie przeżywalności pacjentek w przypadku skojarzonego leczenia nowotworu piersi. Następnie kol. Milena Duralska z SKN przy Oddziale Klinicznym Chirurgii Plastycznej Samodzielnego Szpitala Klinicznego im. prof. W Orłowskiego zaprezentowała metody stosowane przy rekonstrukcji piersi. Przybliżyła słuchaczom zastosowanie protez (ekspandery, standardowe implanty silikonowe), a także techniki wykorzystujące tkanki własne (uszypułowane płaty skórno-mięśniowe, wolne płaty z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyń) oraz komórki macierzyste. Ostania prezentacja dotyczyła raka piersi w ciąży. Zagadnienie to omówiła kol. Anna Madej reprezentująca SKN przy I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa WUM. W wystąpieniu uwzględniono epidemiologię, najczęstsze typy guzów występujące w tej grupie pacjentek, zastosowanie badań obrazowych oraz strategie leczenia w zależności od stopnia zaawansowania ciąży (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, terapia hormonalna celowana). Po prezentacjach studenckich konferencję podsumował prof. Waldemar Kostewicz, podkreślając, że poziom wystąpień i ich forma, umożliwiły przyswojenie dużej ilości informacji w czasie trwania Czwartku Chirurgicznego. Profesor zwrócił również uwagę, jak cenne i wartościowe dla wykształcenia przyszłych lekarzy jest zgromadzenie ogromnej wiedzy o raku piersi w trakcie jednej konferencji. Podkreślił znaczenie wczesnego rozpoznawanie zmian piersi, będących kluczem do sukcesu w walce o zdrowie i życie pacjentek, zauważając, że coraz rzadziej w praktyce klinicznej ma się do czynienia z bardzo zaawansowanymi stadiami choroby wymagającymi najbardziej inwazyjnych chirurgicznych wariantów. Tradycyjnie podczas „Czwartku” rozlosowano nagrody dla słuchaczy oraz przyznano nagrodę dla najlepszej prezentacji. Nagroda książkowa trafiła do rąk kol. Mileny Duralskiej za pracę poświęconą chirurgii plastycznej piersi. Podczas konferencji Agnieszka Surowiecka – dotychczasowa Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego przedstawiła swojego następcę Piotra Wojcieszka, który oficjalnie zakończył XIV Czwartek Chirurgiczny. Kolejny Czwartek już niebawem – 08.12.2011r. poświęcony chorobom kanału odbytu. Gorąco zapraszamy!

Dominika Cichońska7th WIMC
8 maja 2011 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagód specjalnych dla najlepszych studenckich wystąpień XIII Czwartku Chirurgicznego. Decyzją Komitetu Naukowego, w składzie Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Tadeusz M. Orłowski i dr hab. n. med. Joanna Domagała- Kulawik, dwa równorzędne wyróżenia przyznano: Koleżance Aleksandrze Piechucie, reprezentującej SKN Alveolus przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii I Alergologii WUM, za pracę " Bronchoskopia w diagnostyce raka płuca" oraz Koledze Piotrowi Stabryle, reprezentującemu SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowe, za pracę "Leczenie chirurgiczne raka płuca". Nagrody pieniężne ufundowała Polska Grupa Raka Płuca. W imieniu prof. Orłowskiego nagrody wręczyli dr hab. n. med. Joanna Domagała- Kulawik oraz Opiekun Czwartków Chirurgicznych prof. Waldemar Kostewicz. Laureatom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy Organizatorom 7th WIMC za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w Kongresie!


XIII Czwartek Chirurgiczny
10. marca 2011 roku w Auli im. Paszkiewicza odbył się XIII Czwartek Chirurgiczny. Obradom przewodniczył prof. dr n. med. Tadeusz M. Orłowski, kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. W Komitecie Naukowym zasiedli ponadto: prof. dr. n. med. Aleksander Wasiutyński , dr hab. n. med. Joanna Domagała- Kulawik, dr n. med. Włodzimierz Perczyński, dr n. med. Marcin Osęka, dr Andrzej Perdzyński oraz pomysłodawca Czwartków Chirurgicznych dr Sławomir Poletajew. XIII Czwartek Chirurgiczny poprowadzili kol. Zuzanna Dziedzic, reprezentująca SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, Głównego Organizatora, oraz kol. Maciej Nowak z SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK WUM. XIII Czwartek był wyjątkowy pod wieloma względami. Organizatorów ucieszyło przede wszystkim ogromne zainteresowanie ze strony studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na auli zebrało się ponad 200 osób. Słuchacze wybierali najlepsze studenckie wystąpienie spośród siedmiu prezentacji. Nagrodę dla zwycięzcy ufundował Partner Konferencji, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Ponadto, Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca, Patron XIII Czwartku Chirurgicznego, reprezentowana na Konferencji przez prof. T. Orłowskiego, przeznaczyła 1000 złotych na nagrodę specjalną dla najlepszego, zdaniem Komitetu Naukowego, wystąpienia studenckiego. Wyniki głosowania Komitetu Naukowego oraz uroczyste uhonorowanie laureata nastąpi w trakcie Warsaw International Medical Congress for Young Scientists w maju 2011 roku. Gości konferencji przywitał dr Perczyński, Zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Następnie, Prof. Orłowski w krótkim wystąpieniu podzielił się ze studentami swoimi doświadczeniami. Profesor poruszył problem późnego rozpoznawania raka płuca oraz niskiego odsetka pacjentów kwalifikujących się do leczenia operacyjnego.

Część konkursową konferencji otworzyła prezentacja kol. Marleny Janoskiej, reprezentującej Studenckie Koło Naukowe Patologii Chirurgicznej przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu, dotycząca patomorfologii raka płuca. W kolejnym wystąpieniu, kol. Maciej Środa (SKN przy II Klinice i Katedrze Radiologii CSK WUM) omówił zasady diagnostyki obrazowej raka płuca. Nie zabrakło informacji dotyczących roli radiologa w ocenie stopnia zaawansowania nowotworu i kwalifikowania chorych do leczenia oraz informacji o najnowszych osiągnięciach w obrazowaniu guzów płuc. Następnie kol. Konrad Bilski, reprezentant Głównego Organizatora Konferencji, omówił epidemiologię raka płuc w Polsce, najczęstsze objawy kliniczne oraz dostępne metody diagnostyczne. Ponadto, przedstawił czynniki ryzyka rozwoju nowotworu oskrzelopochodnego. O olbrzymiej roli bronchoskopii w diagnozowaniu chorych z podejrzeniem raka płuca opowiedziała kol. Aleksandra Piechuta ze Studenckiego Koło Naukowe Alveolus przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii I Alergologii. W kolejnym wystąpieniu, kol. Agnieszka Zaremba (SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) omówiła metody inwazyjnej diagnostyki w raku płuca, często niezbędne do podjęcia decyzji terapeutycznych. Szósta prezentacja dotyczyła chirurgicznego leczenia guzów płuca. Kol. Piotr Stabryła (Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirugii CSK MON) wyjaśnił jakie metody leczenia zabiegowego są stosowane w zależności od stopnia zaawansowania nowotworu. W zamykającej część konkursową pracy, kol. Herbert Kozubek (SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej) omówił zasady stosowania chemio- i radioterapii w raku płuca oraz dostępne metody leczenia paliatywnego. Podsumowania prac młodszych kolegów dokonała dr hab. n. med. Joanna Domagała- Kulawik, która podkreśliła wagę wczesnego rozpoznania, zwróciła uwagę na dużą dostępność badań dodatkowych i uczuliła studentów na konieczność szybkiego reagowania u chorych z podejrzeniem raka płuc.

W oczekiwaniu na wyniki głosowania słuchaczy, Organizatorzy zaprezentowali krótki film, podsumowujący Czwartki Chirurgiczne w roku akademickim 2010/2011. Goście Konferencji z ogromnym entuzjazmem przyjęli relacje z trzech tegorocznych Czwartków. Zdobywczynią nagrody przyznawanej przez studentów została kol. Aleksandra Piechuta. Więcej informacji odnaleźć można na stronie: http://czwartkichirurgiczne.wum.edu.plWigilia 2010
13 grudnia o godz 18 odbyło się wigilijne spotkanie Przyjaciół Czwartków Chirurgicznych w filii "Chochelki" przy ul, Oczki 6. Impreza odbyła się dzięki uprzejmości Dyrekcji i Administracji Szpitala Dzieciątka Jezus. Gospodynią wieczoru była przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Czwartków - Agnieszka Surowiecka. Świąteczne życzenia wszystkim uczestnikom wigilii, wśród których znaleźli się opiekunowie kół naukowych, organizatorzy konferencji i studenci, złożył prof. Waldemar Kostewicz.
XII Czwartek Chirurgiczny- leczenie niewydolności nerek
9. grudnia 2010 roku do historii przeszedł dwunasty już Czwartek Chirurgiczny. Tym razem organizatorom udało się zgromadzić w auli im. Paszkiewicza ponad 150 studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematem, nad którym obradowano, była rola chirurga w leczeniu schyłkowej niewydolności nerek. Reprezentanci sześciu Studenckich Kół Naukowych rywalizowali o tytuł najlepszego wystąpienia. W Komitecie Naukowym, którego Przewodniczącym był prof. dr hab. n. med. Jack Szmidt, zasiedli Opiekun Czwartków Chirurgicznych prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz, dr hab. n. med. Tadeusz Grochowiecki, dr n. med. Michał Ciszek oraz lek. Dariusz Szewczyk.
Konferencję otworzył dr hab. n. med. Tadeusz Grochowiecki z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPCSK, której Kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt. Jak zauważył pan docent niewydolność nerek jest problemem interdyscyplinarnym, z którym spotykają się lekarze wielu różnych specjalności. Rola chirurga w leczeniu schyłkowej niewydolności nerek stała się niezwykle istotna po 1966 roku, kiedy to pierwszego w Polsce udanego przeszczepienia nerki dokonał zespół profesora Jana Nielubowicza i profesora Tadeusza Orłowskiego.

Po omówieniu zasad Czwartków, moderatorzy spotkania, kol. Katarzyna Halama i kol. Tomasz Rączkowski, zaprosili uczestników konferencji do wysłuchania sześciu wystąpień studenckich. Jako pierwsza, o wskazaniach do rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego opowiedziała kol. Joanna Krawczyk ze Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek w Łodzi. Terapię nerkozastępczą należy rozważyć u chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek oraz w zatruciach, spełniający odpowiednie kryteria kliniczne i biochemiczne. Ocenę stanu chorego dokonuje się za pomocą kryteriów RIFLE dla ostrej dysfunkcji AKI (acute kidney injury) oraz wytycznych NKF (National Kidney Foundation) dla przewlekłej choroby nerek. Omówienia hemodializ i dializ otrzewnowych dokonał kol. Radosław Kozaryn ze Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wojskowego Instytutu Medycznego. Powszechność dializoterapii oraz doskonalenie metod znacznie polepsza wyniki leczenia chorych z niewydolnością nerek. Możliwość wykorzystania metod ciągłej hemodiafiltracji, czy ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej minimalizuje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, charakterystycznych dla starszych technik. Przyszłością dializoterapii jest osobista przenośna nerka WAK (wearable artificial Kidney) i AWAK (automatic wearable artificial kidney). Kolejne wystąpienie, kol. Katarzyny Kocznur, reprezentującej Studenckie Koła Naukowe organizujące wydarzenie, dotyczyło dostępów naczyniowych do hemodializ. Po krótkim rysie historycznym, prelegentka przeszła do omówienia aspektów technicznych wytwarzania przetok tętniczo żylnych z naczyń własnych i z wykorzystaniem protez naczyniowych. Uzyskanie dostępu naczyniowego wiąże się z ryzykiem powikłań i niesprawnością zespolenia.
Kolejne trzy wystąpienia poświęcone były przeszczepianiu nerek. O sposobie kwalifikowania chorych do przeszczepu oraz listach oczekujących opowiedziała kol. Dorota Kaczmarska ze Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice prof. Matuszkiewicz-Rowińskiej. Koleżanka omówiła proces kwalifikowania chorych na listę oczekujących, przeciwwskazania do przeszczepu oraz sposób dobierania dawców. Ponadto, poruszone zostały prawne aspekty transplantologii. Żywym dawcą narządu może zostać osoba pełnoletnia, związana emocjonalnie w biorcą. Decyzja musi być podjęta autonomicznie i z pełnym uświadomieniem czynu i ryzyka dawstwa. Pobranie narządu od żywego dawcy wiąże się z ryzykiem okołooperacyjnym, o czym w swym wystąpieniu mówił kol. Maciej Nowak ze Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice prof. Szmidta. Omówił również zastosowanie metod o mniejszej inwazyjności, w tym laparoskopii i technik hybrydowych - laparoskopii wspomaganej ręką (HAL). W przemówieniu nie zabrakło informacji o sposobach przygotowania narządu pobranego od dawcy zmarłego do przeszczepienia. Wykładem zamykającym część konkursową było wystąpienie kol. Michała Rykowskiego ze Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM. Kolega omówił kolejne etapy zabiegu przeszczepienia nerki. Po dojściu do przestrzeni pozaotrzewnowej, izoluje się naczynia biodrowe i zespala z naczyniami graftu. Następnie dokonuje się zespolenia moczowodowo-pęcherzowego. Prezentacja zachwyciła Komitet Naukowy. Docent Tadeusz Grochowiecki zażartował, że po tak klarownym objaśnieniu technik chirurgicznych, każdy uczestnik konferencji potrafiłby przeszczepić nerkę.

W wykładzie specjalnym dr Michał Ciszek zaprezentował i omówił wyniki analiz porównujących przeszczepianie nerek z przewlekłym dializowaniem chorych. Przekonywał o korzyściach wynikających z transplantacji nerki zarówno dla pacjentów, jak i całego systemu opieki zdrowotnej. Badania potwierdzają, ze przeszczep nerki zmniejsza ilość powikłań zakrzepowo- zatorowych i infekcyjnych w tej grupie chorych.
Nikogo nie zdziwił wynik głosowania słuchaczy na najlepsze wystąpienie studenckie. Nagrodę otrzymał kol. Michał Rykowski za pracę pt. Przeszczepianie nerek technika operacyjna. Konferencja zakończyła się podsumowaniem wygłoszonym przez Opiekuna Czwartków Chirurgicznych prof. Waldemara Kostewicza. W swoim krótkim przemówieniu podziękował Komitetowi Naukowemu oraz podkreślił wysoki poziom zaprezentowanych prac studenckich. Organizatorzy, Studenckie Koło Naukowe działające przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, zaprasza na kolejne spotkanie z chirurgią. 10. marca 2011 roku odbędzie się XIII Czwartek Chirurgiczny poświęcony rakowi płuca.


Więcej informacji odnaleźć można na stronie: http://czwartkichirurgiczne.wum.edu.pl


XI Czwartek Chirurgiczny - DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W RAKU TRZUSTKI
28. października 2010 roku, niespełna dwustu studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego spotkało się w auli im. Paszkiewicza podczas jedenastej edycji Studenckich Konferencji Naukowo-Szkoleniowych Czwartki Chirurgiczne. Przedstawiciele sześciu studenckich kół naukowych kolejno omawiali zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem raka trzustki. Obradom przewodniczył prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski.
W roku akademickim 2010/2011 Patronatem Honorowym Czwartki Chirurgiczne objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronami wydarzenia są ponadto: Polskie Towarzystwo Lekarskie, Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe.

Spotkanie otworzył Opiekun Czwartków Chirurgicznych prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz. Konferencję poprowadzili przedstawiciele koła naukowego z Międzylesia, koleżanka Katarzyna Kocznur i kolega Konrad Bilski.
W pierwszej części konferencji, poświęconej studenckim wystąpieniom, wygłoszono sześć prezentacji. Obrady rozpoczęły się od omówienia epidemiologii i symptomatologii raka trzustki. Kolega Piotr Nehring zwrócił szczególną uwagę na podstępny, często bezobjawowy rozwój oraz późną wykrywalność nowotworów trzustki, istotnie wpływający na czas przeżycia i rokowanie chorych. W drugiej prezentacji, wygłoszonej przez kolegę Macieja Środę, przedstawiono rolę badań obrazowych w diagnozowaniu pacjentów z podejrzeniem raka trzustki. Metody tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego cechują się podobną swoistością wykrywania zmian nowotworowych trzustki. Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna jest inwazyjnym badaniem, umożliwiającym oprócz zobrazowania dróg żółciowych zastosowanie metod leczniczych. Następnie, koleżanka Natalia Tomaszewska, reprezentująca koło naukowego przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej, wygłosiła pracę dotyczącą patomorfologii guzów trzustki. Badanie histopatologiczne jest jedynym badaniem dającym pewne rozpoznanie. Najczęściej rozpoznawany jest gruczolakorak zajmujący głowę trzustki. Prezentacja kolegi Krzysztofa Bonka dotyczyła leczenia radykalnego raka trzustki. Wprowadzeniem do zagadnienia było krótkie omówienie historii leczenia chirurgicznego guzów trzustki. Następnie kolega zapoznał uczestników konferencji z najczęściej stosowanymi technikami operacyjnymi m.in. resekcją trzustki metoda Whipplea, całkowitą resekcją gruczołu. O leczeniu chirurgicznym nieresekcyjnych guzów trzustki opowiedziała koleżanka Katarzyna Halama. W swym wystąpieniu skupiła się na zaprezentowaniu chirurgicznych metod leczenia paliatywnego oraz zwalczania powikłań guzów trzustki niedrożności przewodu pokarmowego, żółtaczki mechanicznej oraz bólu. Kolejno zaprezentowała techniki wytwarzania zespoleń omijających, stentowania dróg żółciowych oraz neurolizy metodą klasyczną. Ostatnią prezentację, dotyczącą leczenia nieoperacyjnego, wygłosił kolega Tomasz Makos z koła gastroenterologicznego przy Klinice Gastroenterologii Centrum Onkologii. Najczęściej stosowanym schematem terapii jest skojarzenie gemcytabiny i radioterapii. W chemioterapii wykorzystywane są ponadto 5-fluorouracyl z leucovorinem lub kapecytabina.

Wykładom młodszych kolegów przysłuchiwali się profesorowie oraz opiekunowie kół naukowych. W Komitecie Naukowym zasiadali prof. Ireneusz W. Krasnodębski, prof. Waldemar Kostewicz, dr. n. med. Waldemar Pawłowski, lek. Dariusz Szewczyk, lek. Jacek Majchrzak oraz lek. Sławomir Poletajew. Po każdym wystąpieniu studenckim, lekarze komentowali najciekawsze zagadnienia oraz odpowiadali na pytania zgromadzonych na sali słuchaczy.
Na zakończenie części oficjalnej konferencji, wykład specjalny wygłosił Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski. W swym wystąpieniu Pan Profesor podsumował prezentacje studentów oraz omówił rokowania pacjentów z guzami trzustki w zależności od stopnia zaawansowania raka. Podkreślił, że u znakomitej większości pacjentów w chwili rozpoznania guza, rak trzustki jest już w wysokim stadium zaawansowania i nie spełnia kryteriów resekcyjności. Jednak ciągły rozwój metod diagnostycznych oraz ulepszanie technik chirurgicznych pozwala na coraz skuteczniejsze leczenie chorych. Rokowanie pacjentów z rakiem trzustki jest coraz lepsze, a leczenie chirurgiczne staje się skuteczniejsze.

Jedną z tradycji Czwartków Chirurgicznych jest głosowanie na najciekawsze zdaniem słuchaczy wystąpienie studenckie. Tego wieczoru za najlepszą uznana została prezentacja Krzysztofa Bonka, dotyczącą leczenia radykalnego raka trzustki.

Konferencję oficjalnie zakończyła Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Agnieszka Surowiecka. Nim jednak zgromadzeni opuścili Aulę, obejrzeli z zapartym tchem prezentację historii poprzednich dziesięciu edycji Konferencji. Gorącym oklaskom, które były wyrazem uznania za poprzednie edycje Czwartków, nie było końca.
Kolejne spotkanie z chirurgią, XII Czwartek Chirurgiczny, odbędzie się już 9. grudnia 2010 i będzie poświęcone leczeniu niewydolności nerek.
Więcej informacji odnaleźć można na stronie: http://czwartkichirurgiczne.wum.edu.pl

X Czwartek Chirurgiczny
15 kwietnia 2010 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się jubileuszowa, X edycja studenckich konferencji naukowo-szkoleniowych Czwartki Chirurgiczne. Posiedzenie poświęcone zagadnieniu raka nerki zgromadziło w Sali Wykładowej im. Paszkiewicza w Centrum Biostruktury ponad 100 studentów i lekarzy. Komitetowi Naukowemu przewodniczył prof. Andrzej Borówka, konsultant krajowy w dziedzinie urologii. W X Czwartku Chirurgicznym czynny udział wzięło 5 studenckich kół naukowych.
Spotkanie prowadzili studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: kol. Agnieszka Surowiecka i kol. Maciej Wleklik. Obrady otworzył Opiekun Naukowy Czwartków Chirurgicznych, prof. Waldemar Kostewicz. Pierwszy wykład poświęcony epidemiologii, patogenezie i klinicznej patomorfologii raka nerki wygłosił Sławomir Poletajew (SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Podczas kolejnego wykładu omawiającego narzędzia diagnostyki obrazowej nerek w kontekście onkologicznym Katarzyna Stanisławska (SKN przy Zakładzie Radiologii Klinicznej Katedry Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) przedstawiła dostępne metody oraz ich przydatność. Następnie Adam Madej (SKN przy II Klinice Urologii Katedry Zabiegowych Nauk Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) wygłosił wykład omawiający zasady chirurgicznego leczenia guzów nerek. Kolejny wykład Jana Adamowicza (SKN przy Zakładzie Inżynierii Tkankowej Katedry Biologii Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Toruniu) dotyczył technik ablacyjnego usuwania guzów nerek. Ostatni wykład dotyczył postępowania u chorych na raka nerki w IV stopniu zaawansowania. Anna Wiśniewska (SKN przy Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) przedstawiła aktualne wyniki leczenia z zastosowaniem nowych leków biologicznych w tej grupie chorych. Część naukową spotkania zakończył wykład prof. Andrzeja Borówki poświęcony leczeniu chorych z rakiem nerki wrastającym do układu żylnego.
W trakcie konferencji tradycyjnie miał miejsce konkurs na najciekawszą prezentację studencką. Głosami słuchaczy cenną nagrodę ufundowaną przez Wydawnictwo Medycyna Praktyczna zdobył Adam Madej za wykład pt. Leczenie chirurgiczne raka nerki.
W 10 edycjach Czwartków Chirurgicznych bierny udział wzięło ponad 1400 studentów uczelni medycznych, zaś we współorganizację włączyło się 30 studenckich kół naukowych z uniwersytetów medycznych w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Toruniu i Białymstoku. 10 edycji to także 86 wykładów -w tym 13 wykładów wygłoszonych przez profesorów i konsultantów krajowych- oraz 10 okolicznościowych książek przygotowanych przez studentów, wydanych przez Oficynę Wydawniczą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Kolejna edycja Czwartków Chirurgicznych planowana jest na jesień 2010 roku.
Zapraszamy do współpracy w zakresie organizacji kolejnych czwartkowych spotkań z chirurgią!
Więcej informacji odnaleźć można na stronie: http://czwartkichirurgiczne.wum.edu.pl

IX Czwartek Chirurgiczny
25 lutego 2010 roku po raz dziewiąty odbyła się studencka konferencja naukowo- szkoleniowa z cyklu Czwartki Chirurgiczne. W auli im. Ludwika Paszkiewicza w Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zgromadziło się ponad 100 osób. Spotkanie w całości poświęcone było zagadnieniom przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych.
Konferencję, otworzył prof. Waldemar Kostewicz, Opiekun Naukowy Czwartków Chirurgicznych, wykładem dotyczącym metod wewnątrznaczyniowego leczenia przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. W wystąpieniu prof. Kostewicz przybliżył historię technik wewnątrznaczyniowych, wymienił wskazania do leczenia zabiegowego oraz korzyści czerpane przez chorych z małoinwazyjnych metod zabiegowych. Ponadto, przytoczone zostały najnowsze trendy i kierunki rozwoju leczenia wewnątrznaczyniowego w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych.
W dalszej części głos należał do studentów, którzy w sześciu krótkich wykładach przybliżyli problematykę przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. Wystąpienia dotyczyły etiologii, diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobą tętnic obwodowych. Wypowiedziom swoich młodszych kolegów bacznie przyglądali się lekarze na co dzień zajmujący się chirurgią naczyniową i zabiegami wewnątrznaczyniowymi, m.in. prof. Waldemar Kostewicza, dr n. med. Włodzimierz Perczyński, dr n. med. Krzysztof Krępski, lek. Jacek Majchrzak. Goście dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz wzbogacali przemówienia studenckie fachowymi komentarzami.
Największe wrażenie na słuchaczach wywarł wykład kol. Anny Wasążnik ze Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Cenną nagrodę książkową ufundowaną przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna wręczył przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Czwartków Chirurgicznych kol. Sławomir Poletajew.
Zapraszamy na kolejny Czwartek Chirurgiczny, który odbędzie się 15 kwietnia 2010 roku.
Więcej informacji odnaleźć można na stronie: http://czwartkichirurgiczne.wum.edu.pl

VIII CZWARTEK CHIRURGICZNY
3 grudnia 2009 roku odbyła się ósma edycja studenckich konferencji naukowo-szkoleniowych Czwartki Chirurgiczne. W sali wykładowej im. Ludwika Paszkiewicza gościli chirurdzy, ginekolodzy, anestezjolodzy oraz ponad 140 studentów. Tematem spotkania było zastosowanie laparoskopii w leczeniu ostrych schorzeń jamy brzusznej.

VIII Czwartek Chirurgiczny otworzył pan prof. Waldemar Kostewicz, Opiekun Naukowy Czwartków Chirurgicznych. Prof. Kostewicz przybliżył krótką i dynamiczną historię laparoskopii, w szczególny sposób uwzględniając początki laparoskopii w Polsce.
Kolejne prezentacje poświęcone były tematyce znieczulenia do operacji laparoskopowej wykonywanej w trybie pilnym, laparoskopowych operacji usunięcia wyrostka robaczkowego, zaopatrzenia przedziurawionego wrzodu żołądka lub dwunastnicy, cholecystektomii u chorych z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego, operacji laparoskopowych w ostrych stanach ginekologicznych oraz laparoskopii w chirurgii urazowej. Wykładom towarzyszyły burzliwe dyskusje, moderowane przez kol. Katarzynę Białecką i kol. Adama Raczyńskiego. Swoją wiedzą i spostrzeżeniami ze studentami dzielili się lekarze na co dzień uprawiający chirurgię i wykonujący operacje laparoskopowe, m.in. prof. Waldemar Kostewicz, dr hab. Andrzej Budzyński, dr med. Włodzimierz Perczyński, lek. Grzegorz Ślepowroński, lek. Anna Różańska.
Spotkanie podsumował i zakończył dr hab. Andrzej Budzyński z II Katedry Chirurgii UJ CM Przewodniczący Komitetu Naukowego VIII Czwartku Chirurgicznego. Doc. Budzyński wygłosił wykład specjalny poświęcony perspektywom rozwoju chirurgii endoskopowej. Przedstawione zostały najnowsze technologię wykorzystywane w endoskopii oraz aktualne kierunki badawcze. Zainteresowanie słuchaczy wzbudziły nowoczesne techniki obrazowania oraz zaawansowane zabiegi endoskopowe. Najwięcej emocji wśród studentów rozbudziła jednak druga część wykładu, podczas której doc. Budzyński przedstawił podstawy, osiągnięcia i potencjalne możliwości rozwoju chirurgii przez naturalne otwory ciała (NOTES).Tradycyjnie wykłady studenckie miały charakter konkursu, w którym słuchacze głosowali na najlepsze wystąpienie. Za najlepszą prezentację uznano wystąpienie kol. Natalii Suszczewicz ze Studenckiego Koła Naukowego przy II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nagrodę ufundowaną przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna wręczyli dr med. Maciej Matłok redaktor dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna Chirurgia oraz kol. Sławomir Poletajew przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Czwartków Chirurgicznych.

Ostatnie spotkanie Koła 2008/09
W poniedziałek 15 maja 2009 po raz ostatni w tym roku szkolnym spotkaliśmy się w sali konferencyjnej Oddziału Chirurgii MSS. Po półgodzinnej dyskusji na temat choroby hemoroidalnej podsumowaliśmy rok pracy. W kończącym się roku w Kole pracowało 26 studentów, spotkaliśmy się na 10 posiedzeniach naukowych i 1 warsztatach, spędziliśmy wspólnie uroczy weekend na nartach, wzięliśmy czynny udział w 9 konferencjach, napisaliśmy 9 publikacji, zorganizowaliśmy 3 Czwartki Chirurgiczne oraz współorganizowaliśmy 5 warsztatów chirurgicznych. Do tego doliczyć należy dziesiątki godzin spędzonych przez nas na dyżurach.
Tradycyjnie podczas ostatniego spotkania odbyły się wybory Zarządu Koła na kolejny rok akademicki. W wyniku głosowania w roku 2009/2010 w Zarządzie Koła zasiadać będą:
- Katarzyna Białecka - przewodnicząca
- Agnieszka Surowiecka - z-ca przewodniczącej
- Maciej Walędziak

VII Czwartek Chirurgiczny
2 kwietnia 2009 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym po raz siódmy odbył się Czwartek Chirurgiczny. Tym razem studenci pod okiem neurochirurgów z Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP rozprawiali na temat urazów czaszkowo-mózgowych.
Część merytoryczną konferencji rozpoczął dr Artur Zaczyński wykładem poświęconym zasadom postępowania przedszpitalnego u chorych z urazem czaszkowo-mózgowym. W sposób szczególny w wykładzie ujęty został problem organizacji ratownictwa medycznego i intensywnej opieki w Warszawie. Następnie studenci wygłosili wykłady na temat opieki nad chorym z urazem czaszkowo-mózgowym, zamkniętych urazowych uszkodzeń mózgu, złamań kości czaszki, krwiaków wewnątrzczaszkowych i urazów drążących głowy. Spotkanie podsumował i uzupełnił dr Maciej Bujko.
W konferencji wzięło udział ponad 160 studentów medycyny z Warszawy, Łodzi i Bydgoszczy. Wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny wielokrotnie podkreślali członkowie Komitetu Naukowego VII Czwartku Chirurgicznego. W konkursie na najlepszy wykład zwyciężyli: Marta Zębala (WUM) i Krzysztof Chmielak (UM w Łodzi).
W bieżącym roku akademickim odbyły się trzy edycje Czwartków Chirurgicznych poświęconych kolejno diagnostyce i leczeniu raka żołądka, zastosowaniu laparoskopii w chirurgii, urazom czaszkowo-mózgowym. Dotychczas w Czwartkach udział czynny wzięli studenci z 25 Studenckich Kół Naukowych zarejestrowanych przy klinikach uczelni medycznych w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy, Poznaniu i Gdańsku. Z całą pewnością Czwartki Chirurgiczne są obecnie najbardziej popularną tematyczną konferencją studencką w Polsce.
Wobec dużego zainteresowania Czwartkami Chirurgicznymi w roku akademickim 2008/2009 będziemy kontynuowali organizację Czwartków w przyszłym roku akademickim. VIII Czwartek Chirurgiczny planowany jest na październik 2009 roku. Zapraszamy zainteresowane koła naukowe do współpracy!
Więcej informacji odnaleźć można na stronie: http://czwartkichirurgiczne.wum.edu.pl

VI CZWARTEK CHIRURGICZNY
26 lutego 2009 w sali wykładowej im. Ludwiga Paszkiewicza Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbył się VI Czwartek Chirurgiczny. Tym razem trzygodzinne wieczorne spotkanie studentów z chirurgiami poświęcone było chirurgii laparoskopowej.
Wykłady obejmowały problematykę zastosowania laparoskopii nie tylko w chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej, ale także w urologii i w ginekologii. Nie zabrakło przy tym wykładu na temat historii wziernikowania jamy otrzewnej, jak i pokazu wybranej operacji przeprowadzonej metodą laparoskopową opatrzonego komentarzem. Konferencję zamknął wykład specjalny, wygłoszony przez przewodniczącego Komitetu Naukowego VI Czwartku Chirurgicznego prof. dr hab. n. med. Waldemara Kostewicza, na temat operacji wykonywanych przez naturalne otwory ciała o wymownym tytule Operacje NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) - nowa metoda, nowe możliwości czy ślepa droga?.
W obradach wzięło udział ponad 180 studentów z Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania i Warszawy. W konkursie na najlepszą prezentację VI Czwartku Chirurgicznego zwyciężył kol. Michał Zając (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), który wygłosił wykład pt. Kluczowe momenty operacji techniką laparoskopową na przykładzie cholecystektomii oraz mankietowej resekcji żołądka.
Informacje dotyczące Czwartków Chirurgicznych są dostępne pod adresem:
http://czwartkichirurgiczne.wum.edu.pl

IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna
Od 16 do 18 stycznia po raz kolejny odwiedziliśmy Kraków. Powodem naszej wycieczki była Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna "Od Narodzin do Śmierci - Człowiek w Naturze i Kulturze."
W takcie konferencji studenci i doktoranci różnych specjalności zaprezentowali 50 referatów. W sesji "Antropologia medyczna" członkowie naszego koła przedstawili 5 prac:
 • Przeszczepianie narządów w aspekcie etycznym i religijnym
  Autorzy: Katarzyna Białecka, Sławomir Poletajew
 • Hemodializa - szansa na życie. Wybrane fakty z historii leczenia nerkozastępczego
  Autorzy: Katarzyna Stachura, Sławomir Poletajew, Maciej Walędziak
 • Eutanazja w Europie - opinie i regulacje prawne
  Autorzy: Katarzyna Kocznur, Marta Baranowska, Sławomir Poletajew
 • Narodziny znieczulenia a śmierć Horacego Wellsa
  Autorzy: Joanna Bubak, Maciej Wleklik
 • Historia leczenia krwią i preparatami krwiopochodnymi
  Autorzy: Maciej Walędziak, Katarzyna Stachura
Po godzinach spędzonych na dyskusjach, nie mogliśmy odmówić sobie skosztowania specjałów kuchni gruzińskiej, serwowanych w scenerii krakowskiego rynku czy też wizyty u Smoka Wawelskiego.
Wzorem lat poprzednich w najbliższych tygodniach wydawana będzie książka "Od Narodzin do Śmierci - Człowiek w Naturze i Kulturze", do której każdy z uczestników czynnych konferencji napisał rozdział.

Ranking STN 2007/08
Znamy już wyniki rankingu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oceniającego prace studenckich kół naukowych przy WUM w roku akademickim 2007/08. Do oceny włączono ponad 140 kół. Z dumą informujemy, iż zajęliśmy doskonałe czwarte miejsce. Jesteśmy przy tym najwyżej sklasyfikowanym kołem klinicznym oraz najwyżej sklasyfikowanym kołem chirurgicznym.
Oby ta informacja tchnęła w nas wszystkich nową motywację do działania!

Po V Czwartku...
Kolejna edycja Czwartków Chirurgicznych przeszła do historii! 27 listopada 2008 gościliśmy w Sali Paszkiewicza ponad 200 studentów zainteresowanych problemem diagnostyki i leczenia raka żołądka.
Każda edycja Czwartków Chirurgicznych organizowana jest z dużym zapałem i dokładnością. Wysoka frekwencja i zadowolenie uczestników są dla nas największą nagrodą za wysiłek. Bardzo dziękujemy za obecność! Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu Czwartki Chirurgiczne są dziś najbardziej popularną tematyczną konferencją studencką w Polsce!
Wychodząc na przeciw wysokim wymaganiom studentów uczestniczących w Czwartkach Chirurgicznych, do czynnego udziału w kolejnej edycji zaprosiliśmy studentów z kół chirurgicznych z wielu miast Polski. VI Czwartek Chirurgiczny będzie więc doskonałą okazją do poznania zafascynowanych chirurgią koleżanek i kolegów nie tylko z Warszawy, ale i z Poznania, Gdańska, Krakowa, czy Białegostoku. Mamy nadzieję, że nasz wybór zapewni wybitną ucztę naukową!
VI Czwartek Chirurgiczny odbędzie się 26 lutego 2009. Jego tematem jest zastosowanie laparoskopii w chirurgii. Szczegóły już niebawem na stronie pod adresem:
http://czwartkichirurgiczne.wum.edu.pl.


Studenci medycyny późnym piątkowym popołudniem
Pierwsze w tym roku akademickim warsztaty szycia chirurgicznego zorganizowane dla członków naszego Koła odbyły się 21 listopada 2008r. Mimo olbrzymich korków drogowych i niesprzyjającej pory uczestnicy warsztatów zjawili się tłumnie -bo w liczbie 16 osób- aby poznawać i doskonalić technikę szycia pod czujnym okiem dr Dariusza Szewczyka. Dzięki ich zaangażowaniu i pracy, cała armia bananów, która odniosła rany w tej nierównej walce, została starannie pozszywana i zaopatrzona!

Nowy rok pracy Koła
14 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie w roku akademickim 2008/09. Podczas spotkania Opiekun Koła pan prof. Waldemar Kostewicz przedstawił wybrane aspekty pracy chirurga oraz specyfiki chirurgii.
Aktualnie Koło zrzesza ponad 40 studentów. Do głównych kierunków działalności Koła w nowym roku akademickim należą: praca naukowa, praca kliniczna oraz organizacja Czwartków Chirurgicznych i współorganizacja innych konferencji. Zadania statutowe realizowane będą również poprzez organizację posiedzeń naukowych i warsztatów chirurgicznych.

Czwartki Chirurgiczne edycja 2008/09: pierwsze oficjalne informacje
Gorąco zapraszamy na kolejne edycje Czwartków Chirurgicznych w roku akademickim 2008/2009!
Oto daty i tematy naszych spotkań:
 • V Czwartek Chirurgiczny, 27 listopada 2008, chirurgia onkologiczna: diagnostyka i leczenie raka żołądka
 • VI Czwartek Chirurgiczny, 26 lutego 2009, techniki chirurgiczne: zastosowanie laparoskopii w chirurgii
 • VII Czwartek Chirurgiczny, 2 kwietnia 2009, neurochirurgia: urazy ośrodkowego układu nerwowego
Miejsce obrad ostatecznie nie zmieni się, magnetyzm auli prof. Paszkiewicza nie pozwala z niej zrezygnować. Organizatorzy przewidują jednak kilka zmian. Jedną z nich jest nowy serwis internetowy Czwartków Chirurgicznych.

Podsumowanie działalności Koła w roku 07/08
Nasze wyniki w roku 2007/08:
 • udokumentowana roczna działalność 22 członków
 • czynny udział w 11 konferencjach studenckich i lekarskich oraz udział bierny w kilkudziesięciu
 • 23 referaty na konferencjach (prezentacje wyników projektów badawczych, wykłady poglądowe); w tym 7 na konferencjach międzynarodowych
 • 12 nagród przyznanych podczas konferencji studenckich; w tym 6 na konferencjach międzynarodowych
 • 7 publikacji w czasopismach polskojęzycznych
 • organizacja 4 konferencji studenckich
 • organizacja 4 edycji otwartych warsztatów z zakresu podstaw szycia i węzłów chirurgicznych dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 9 posiedzeń naukowych Koła
 • 2 zamknięte warsztaty chirurgiczne dla członków koła
 • 1 obóz szkoleniowo-warsztatowy
Wyniki są bardzo dobre! Oby tak wysoki poziom utrzymał się w przyszłym roku!
Opiekunowie i Zarząd Koła uprzejmie dziękują za wspólną, ciężką roczną pracę wszystkim zaangażowanym w pracę SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Zapraszamy do pracy w przyszłym roku! Do zobaczenia!

Ostatnie spotkanie Koła w roku 07/08
30 maja po raz ostatni przed sesją i wakacjami spotkaliśmy się w Sali Konferencyjnej Międzyleskiej Chirurgii. Wspominaliśmy, podsumowywaliśmy i snuliśmy plany. Nie zabrakło przy tym dyskusji chirurgicznej, tym razem nt. tętniaków tętnicy podkolanowej. Na koniec spotkania podziękowaliśmy naszym Opiekunom doc. Kostewiczowi oraz dr Mularczykowi za całoroczną współpracę. Wieczorem dokończyliśmy dyskusje na rozpoczęte tematy w pubie.
Podczas spotkania wybrano Zarząd Koła na kolejny rok oraz anonimowo oceniono pracę Koła.
Informujemy, że w drodze demokratycznych, tajnych wyborów do Zarządu Koła w roku akademickim 2008/09 wybrano:
 • Przewodniczący Koła: Sławomir Poletajew (reelekcja)
 • Z-ca przewodniczącego, koordynator ds. posiedzeń naukowych: Maciej Walędziak (reelekcja)
 • Koordynator ds. warsztatów chirurgicznych: Katarzyna Białecka
Analiza ankiet dowiodła, że większość członków Koła jest zadowolona z całokształtu pracy Koła oraz swojego członkostwa. Do najczęściej wymienianych zalet należały: ciekawe i jasno sprecyzowane tematy spotkań, porywające dyskusje i komentarze Opiekuna Koła, przydatne zajęcia prak tyczne (warsztaty, obchody), życzliwe nastawienie zespołu lekarskiego podczas dyżurów (dydaktyka, asystowanie do operacji, nauka zabiegów z zakresu małej chirurgii), działalność naukowa i jej wymierne efekty, dobry przepływ informacji (maile, strona internetowa). Nie zabrakło również wad: opóźnienia w rozpoczynaniu spotkań, przedłużające się obchody, późna pora spotkań, brak dostatecznej zachęty do uczestniczenia w pracach badawczych. Propozycja obowiązkowych dyżurów powtarza się i zdecydowanie należy poważnie się nad nią zastanowić.

I Obóz Szkoleniowo-Integracyjny
W dn. 16-18 maja odpoczywaliśmy wspólnie pośród mazurskich jezior. Nocowaliśmy w Rynie-mieście położonym pomiędzy Mrągowem, Giżyckiem i Mikołajkami, słynącym z pięknego Zamku Krzyżackiego. Gwoździem programu był sobotni 19km spływ kajakowy, który rzeczywiście był źródłem ogromnej liczby wrażeń. Na podsumowanie śpiew przy ognisku ;) W obozie udział wzięło 16 członków Koła.

XVI International Student Scientific Conference Gdansk 2008
W minionym tygodniu 8-10 maja 2008 roku, pośród zabytków Gdańska, odbyła się po raz szesnasty International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors. Nie zabrakło na niej przedstawicieli naszego Koła. W sesji chirurgicznej, która odbyła się jako jedna z pierwszych kongresu, Magdalena Nowak zaprezentowała pracę The impact of chronic venous disease (CVD) on quality of life". Prezentacji towarzyszyła ciekawa dyskusja.
W czasie całego kongresu można było poczuć atmosferę
kosmopolityzmu i jedności młodych adeptów medycyny w pogoni za tym co jeszcze przed nami w labiryntach nauki.

V Międzynarodowy Kongres Młodych Medyków
W dn. 25-27 kwietnia w Warszawie odbyła się największa konferencja studentów medycyny i młodych lekarzy w Polsce. W sesji chirurgicznej prezentowane były 3 nasze prace:
 • Ankle brachial index pilot diagnostic study in high risk group of peripheral arterial disease
 • Appendicitis and other pathologies of appendix vermiformis: An analysis based on 11,000 histopathological specimens
 • Laparoscopic versus open procedure in surgical treatment of perforated gastric or duodenal ulcer
Praca nt. rzadkich chorób wyrostka robaczkowego została szczególnie wyróżniona. Zdobyła I Nagrodę sesji chirurgii ogólnej oraz I nagrodę specjalną sponsora sesji. Ponadto Sławomir Poletajew zdobył Nagrodę Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Grand Prix Kongresu.

XLVI Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych Lublin 2008
Z radością informujemy o naszych kolejnych sukcesach! Praca pt. 'Wyrostek robaczkowy a zapalenie w ostatnich 50 latach' zdobyła I nagrodę sesji plakatowej lubelskiej konferencji. To już nasza ósma nagroda w tym roku szkolnym, a w najbliższych tygodniach będziemy jeszcze prezentować 7 prac na 3 kongresach ;)
Cierpliwie czekamy na kolejne dobre wieści!

XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych AM Wrocław 2008
W dn. 11-13 kwietnia we Wrocławiu odbyła się kolejna konferencja młodych naukowców. Podczas konferencji zaprezentowano 5 prac z naszego Koła:

 • Appendektomia laparoskopowa czy klasyczna?
 • Rzadkie choroby pęcherzyka żółciowego
 • Analiza przebiegu leczenia chorych z krwawieniem z owrzodzenia żołądka lub dwunastnicy
 • Niedrożność jelit: analiza umiejscowienia, przyczyn oraz zakresu przeprowadzanych operacji
 • Chirurgiczne leczenie przedziurawienia wrzodu żołądka lub dwunastnicy - operacja klasyczna czy laparoskopowa?
Dumnie informujemy, że obie prace porównujące technikę klasyczną i laparoskopową (appendektomia i zeszycie perforacji) zdobyły główne nagrody sesji zabiegowej (odpowiednio II i III miejsce)! Konkurencja była silna i liczna (42 prace w sesji), a sukces okupiony bardzo długimi dyskusjami (Sławek dyskutował z jury i studentami ponad 15 minut!).

IV Czwartek Chirurgiczny
10 kwietnia 2008 odbył się ostatni w tym roku akademickim Czwartek Chirurgiczny. Tym razem nasze spotkanie poświęcone było problemowi leczenia ran przewlekłych.
Wysłuchaliśmy 8 wystąpień studentów oraz wykład specjalny płk dr Wojciecha Witkowskiego nt. podciśnienia w leczeniu ran. Uczestników IV Czwartku swoją obecnością zaszczycił JM Rektor-Elekt WUM pan prof. Marek Krawczyk oraz Prodziekan I WL WUM prof. Marek Kulus. Frekwencja ponownie doskonała - na sali było ponad 270 osób! Cieszyła także obfitość bardzo ciekawych dyskusji. Dziękujemy!!!
Gorąco zapraszamy na kolejne edycje Czwartków Chirurgicznych w roku akademickim 2008/2009!

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych Kraków 2008
W minionym tygodniu (3-5.04) w Krakowie odbył się coroczny przegląd prac badawczych studentów medycyny. Podczas konferencji prezentowane były 4 prace z naszego Koła:
 • Chirurgiczne leczenie przedziurawienia wrzodu żołądka lub dwunastnicy - operacja klasyczna czy laparoskopowa?
 • Konwersja operacji laparoskopowej do klasycznej na przykładzie cholecystektomii
 • Udział chirurgów w Powstaniu Warszawskim
 • Emil Theodor Kocher - laureat Nagrody Nobla sprzed 100 lat
Z przyjemnością zawiadamiamy o sukcesach: praca nt. perforacji zdobyła Nagrodę Okręgowej Izby Lekarskiej podczas sesji chirurgicznej, zaś praca nt. Powstania Warszawskiego II Nagrodę sesji interdyscyplinarnej!
Jak co roku, konferencja odbyła się w pięknej oprawie przy dobrej atmosferze. Jak podkreślali członkowie Komitetu Naukowego, poziom podejmowanych badań i prezentowanych wyników z roku na rok jest coraz wyższy, niebezpiecznie zbliżając się do granic możliwości.. Do zobaczenia za rok!

Warsztaty chirurgiczne IFMSA
Kontynuujemy znajomość nawiązaną z Oddziałem Warszawskim Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny. We wtorek 4 marca odbyły się pierwsze w tym roku (trzecie w historii) warsztaty 'podstawy szycia i węzłów chirurgicznych' organizowane przez IFMSA we współpracy z naszym Kołem.
Szpital Międzyleski ponownie gościł 15 studentów AM Warszawa. Po krótkim wstępie teoretycznym, Dr Dariusz Szewczyk-opiekun warsztatów prowadził zajęcia praktyczne. Podczas 3godzinnych zajęć nie jeden banan wyzionął ducha!!
Kolejne edycje warsztatów wkrótce, najbliższa 26 marca.

III Czwartek Chirurgiczny
Kolejna edycja Czwartków Chirurgicznych przeszła do historii. 28 lutego Salę Paszkiewicza wypełnił tłum ponad 260 studentów zainteresowanych problemem krwawienia z przewodu pokarmowego.
Część naukową konferencji rozpoczął prof. Witold Bartnik (Przewodniczący Komitetu Naukowego), wygłaszając wykład nt. ostrego krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Następnie koledzy z kół naukowych przedstawili 9 zagadnień związanych z tematem III Czwartku.
Z Czwartku na Czwartek rośnie frekwencja, ilość rozdawanych upominków oraz ilość komentarzy i pytań po prezentacjach. Na III Czwartku Chirurgicznym niemal po każdej prezentacji głos zabierali prof. Witold Bartnik oraz dr Perczyński (Międzylesie).
Miło nam poinformować, że Michał Dąbrowski obronił tytuł zdobyty dla naszego Koła przez Magdę na II Czwartku. Wykład 'Krwawienie w przebiegu choroby hemoroidalnej' został wybrany najlepszym wykładem III Czwartku Chirurgicznego.
Ostatni w tym roku akademickim, IV Czwartek Chirurgiczny odbędzie się 10 kwietnia. Będziemy wówczas debatować na temat nowoczesnych metod leczenia ran przewlekłych. Do zobaczenia!

Weekend w Krakowie: III Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna
W dniach 18-20 stycznia w Krakowie odbyła się III Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna 'Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i zdrowie człowieka'.
Wśród ponad 80 referatów znalazły się również 4 wygłaszane przez członków naszego Koła w sesjach 'Historii medycyny' oraz "Antropologii medycznej':
 • Chirurgiczne leczenie chorób naczyń na przestrzeni dziejów medycyny. Autorzy: Magdalena Majkowska, Sławomir Poletajew
 • Historia leczenia ran Autorzy: Anna Różańska, Magdalena Nowak
 • Wybrane zagadnienia chirurgii jamy brzusznej w historii medycyny zabiegowej Autorzy: Magdalena Nowak, Magdalena Majkowska
 • Miejsce chirurgii laparoskopowej we współczesnej medycynie Autorzy: Sławomir Poletajew, Anna Różańska
Opiekunem wszystkich powyższych prac jest dr n. med. Tadeusz Mularczyk.
Organizatorzy konferencji zapewnili wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny. Poza książeczką streszczeń referatów w najbliższych tygodniach wydawana będzie książka 'Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i zdrowie człowieka', do której każdy z uczestników czynnych konferencji napisał rozdział.

II Czwartek Chirurgiczny - Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
10 stycznia spotkaliśmy się na II Czwartku Chirurgicznym. Tematem spotkania było 'Leczenie chirurgiczne nowotworów jelita grubego'. Tym razem w konferencji czynny udział wzięli nie tylko studenci AM w Warszawie, ale również nasi koledzy z Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz z Akademii Medycznej w Poznaniu.
Szereg wykładów opatrzony był komentarzem członków Komitetu Naukowego, głos zabierali m.in. prof. Krasnodębski, prof. Kostewicz, dr Pawłowski, dr Perczyński.
Na zakończenie konferencji Przewodniczący Komitetu Naukowego II Czwartku prof. Szawłowski - konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej wygłosił wykład nt. 'Możliwości poprawy wyników leczenia raka jelita grubego w Polsce'.

Sala Paszkiewicza ponownie wypełniła się po brzegi, gościliśmy ponad 170 osób. Serdecznie dziękujemy szanownym gościom za udany, wspólny wieczór!

Z nieukrywaną dumą informujemy, że nasza droga Magda Nowak zdobyła I nagrodę Czwartku za wykład pt. 'Zastosowanie szwu mechanicznego w chirurgii jelita grubego'; autorzy: Magdalena Nowak, Sławomir Poletajew; opiekun pracy: dr n. med. Tadeusz Mularczyk.


III Studencka Jesień Gastrologiczna: nasz kolejny sukces
8 grudnia we Wrocławiu odbyła się III Studencka Jesień Gastrologiczna - konferencja organizowana przez Katedrę i Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Podczas konferencji Sławek Poletajew zaprezentował pracę z naszego Koła, owoc wakacyjnej pracy:) Tytuł:Owsica i ostre zapalenie wyrostka robaczkowego; Autorzy: Sławomir Poletajew, Michał Suty, Anna Janiszewska, Tomasz Makos; Opiekun pracy: lek. med. Janusz Sura.
Miło jest poinformować, że praca wygrała sesję chirurgii przewodu pokarmowego!

I Czwartek Chirurgiczny już za nami!
Zagadnienie tętniaków aorty brzusznej bardzo zainteresowało brać studencką, co zaowocowało ponad 200 osobową frekwencją. Popularność Czwartków jest więc bardzo zachęcająca i oby wciąż rosła!

Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólny wieczór. Wysłuchaliśmy 12 ciekawych wykładów, istotnie wzbogacając naszą wiedzę chirurgiczną. Trzynastu uczestników zdobyło nagrody książkowe. Ponadto wypiliśmy ponad 40 litrów soków, zjedliśmy też ponad 200 kanapek i 7 kg ciastek ;) za co gorąco dziękujemy naszym sponsorom.Mecz chirurdzy-studenci: tym razem wygraliśmy!
12 października zagraliśmy kolejny mecz. Tym razem drużyna chirurgów musiała uznać lepsze przygotowanie członków naszego Koła :)
Celnych i skutecznych strzałów było wyjątkowo dużo, co bardzo cieszyło grono kibiców. Po ponad 90 minutach gry wygraliśmy 12:10.
W najbliższym czasie planujemy rozegrać mecz z kołem internistycznym z 1 piętra oraz rozpoczynamy akademicką ligę.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE

Spotkanie Koła
Międzylesie
NAJBLIŻSZY CZWARTEK

XVI Czwartek Chirurgiczny